Valzap 160 mg

Valzap 160 mg

tbl flm 1x28 ks

Liek na lekársky predpis
na objednávku

Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako antagonisty receptora angiotenzínu II, ktoré pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak. Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov,
  • na liečbu dospelých pacientov po nedávnom srdcovom infarkte (infarkt myokardu),
  • na liečbu symptomatického zlyhania srdca u dospelých pacientov. Tento liek sa používa vtedy, keď nemožno použiť skupinu liekov nazývaných inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE - skupina liekov na liečbu zlyhania srdca), alebo sa môže použiť ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, keď nie je možné použiť iné lieky na liečbu zlyhania srdca.


Telefón:
02 38 10 38 43

Ružinovská 3, 821 01 Bratislava

Otváracie hodiny
Po-Pia 8-13, 13:30-17