Trombex 75 mg filmom obalené tablety

Trombex 75 mg filmom obalené tablety

tbl flm 1x84 ks

Liek na lekársky predpis
na sklade

Liek obsahuje liečivo klopidogrel a patrí do skupiny nazývanej antiagregačné lieky. Liek zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, čím znižuje možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (daný proces sa volá trombóza).
Liek sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombov) ktoré sa formujú v „skôrnatených“ krvných cievach (artériách). Daný proces je známy ako aterotrombóza a môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je napr. náhla cievna mozgová príhoda /mŕtvica/, srdcový záchvat alebo aj smrť).

Telefón:
02 38 10 38 43

Ružinovská 3, 821 01 Bratislava

Otváracie hodiny
Po-Pia 8-13, 13:30-17