Betaloc ZOK 100 mg

Betaloc ZOK 100 mg

tbl mod 1x28 ks

Liek na lekársky predpis
na sklade

Liek obsahuje liečivo metoprolol, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných selektívne beta-blokátory (blokuje iba určité väzbové miesta). Znižuje účinok stresových hormónov na β1-receptory umiestnené v srdci a krvných cievach, ako aj v iných orgánoch napr. v obličkách a v mozgu.
Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku a na zníženie rizika vzniku komplikácií, ktoré môžu vzniknúť následkom vysokého tlaku, ako napr. mozgová porážka, infarkt myokardu, predčasná smrť
  • na dlhodobú liečbu po infarkte myokardu a na predchádzanie ďalších infarktov
  • na liečbu bolesti pri srdci pod hrudnou kosťou vyvolanej stresom alebo námahou u pacientov s ochorením koronárnych ciev srdca (angína pektoris)
  • na liečbu srdcového zlyhávania (symptomatické chronické zlyhávanie srdca mierneho až ťažkého stupňa) - ako prídavok ku klasickej liečbe srdcového zlyhávania s cieľom predĺžiť prežívanie, redukovať čas hospitalizácie, zlepšiť funkciu ľavej komory, zlepšiť stupeň zlyhávania a zlepšiť kvalitu života
  • na liečbu porúch srdcového rytmu, predovšetkým zrýchlenej činnosti srdca u pacientov s ochorením srdca (poruchy srdcového rytmu vrátane supraventrikulárnej tachykardie)
  • na liečbu príznakov rýchleho alebo nepravidelného srdcového rytmu u pacientov, ktorí nemajú ochorenie srdca (funkčné poruchy srdcovej činnosti s palpitáciami)
  • na predchádzanie záchvatov migrény (profylaxia migrény)
  • u detí a dospievajúcich vo veku 6-18 rokov: na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)


Telefón:
02 38 10 38 43

Ružinovská 3, 821 01 Bratislava

Otváracie hodiny
Po-Pia 8-13, 13:30-17